Teollisuusliitto vastustaa heikennyksiä työntekijän ansioturvaan

14.9.2023

Petteri Orpon (kok.) hallitus on pyytänyt työmarkkinajärjestöiltä lausuntoa useista ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyvistä heikennysesityksistä. Teollisuusliitto ilmoittaa lausunnossaan vastustavansa kaavailtuja heikennyksiä työntekijän asemaan, kuten suojaosien ja lapsikorotusten poistoa sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen ehtona olevan työssäoloehdon kaksinkertaistamista kuudesta kahteentoista kuukauteen.

Työssäoloehdon pidentäminen vaikeuttaa työntekijän pääsyä ansioturvan piiriin. Muutos vähentää työntekijöiden halukkuutta vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta, etenkin työuransa alkuvaiheessa olevilta, koska mahdollisuus päästä ansioturvalle kestää pidempään. Työssäoloehdon tarkastelujakson pitäminen samassa yhteydessä entisellään vaikeuttaa ansioturvan piiriin pääsemistä entisestään. Valtioneuvoston esitysluonnoksessa arvioidaan Valtiovarainministeriön laskelmaan perustuen, että ansiopäivärahan saajien määrä voi laskea jopa 17 % työssäoloehdon pidentämisen vuoksi.

Lapsikorotusten poistaminen uhkaa yhdessä kasvavien elinkustannusten kanssa lisätä lapsiperheköyhyyttä. Epävarma ja heikkenevä suhdannetilanne voi lisätä työttömyyttä ja lomautuksia teollisuudessa jo kuluvan vuoden puolella. Etenkin teollisuudessa tyypillisien lyhyiden lomautusten kohdalla hallituksen esittämä omavastuupäivien nosto seitsemään on merkittävä leikkaus lomautettujen toimeentuloon.

Teollisuusliitto on huolissaan työnhakijoiden joutumisesta toimeentulotuen piiriin ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarpeen kasvusta. Toimeentulotuen käyttö näkyy suoraan kielteisesti Kelan ja hyvinvointialueiden taloudessa.

Teollisuusliitto vaatii, että vaikutusarviointi tehdään etukäteen ja kritisoi voimakkaasti poikkeuksellisen lyhyttä, vain kahden viikon lausuntoaikaa. Hallituksen poliittinen kiire leikata työttömyysturvasta ei saisi ajaa laadukkaan lainsäädännön yli varsinkin, kun kyse on ihmisten perustavaa laatua olevista oikeuksista. Hallituksen esittämät työttömyysturvan muutokset eivät edistä työpaikkojen syntymistä, työvoiman liikkuvuutta tai työvoiman saatavuutta heikentyvässä suhdannetilanteessa. 

Yllä oleva teksti on suora kopio Teollisuusliiton sivulta. Tässä vielä linkki artikkeliin ja alla em. lausunto ladattavissa kokonaisuudessaan.