Teollisuusliitto aloittaa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun maan hallitusta vastaan

4.9.2023

Alla oleva teksti on kopioitu suoraan Teollisuusliiton sivuilta. Tässä linkki alkueräiseen julkaisuun.

Metalli 122 seuraa aistit äärimmilleen viritettynä mitä tuleman pitää!!

Teollisuusliitto aloittaa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun vastalauseena työntekijöiden oikeuksia, etuuksia ja työehtoja kurjistaville politiikkatoimille, joita Petteri Orpon johtama hallitus valmistelee. Järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun aloittamisesta linjasi Teollisuusliiton hallitus tiistaina 22.8. pitämässään kokouksessa.

– Orpon hallituksen kolmikantainen valmistelu on osoittautunut näennäiseksi. Työntekijöiden ääntä ollaan kuulevinaan, vaikka lopputulos on sovittu hallitusohjelmassa. Teollisuuden työntekijät varautuvat siksi esittämään mielipiteensä muilla tavoin, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Hallitusohjelma pitää sisällään lukuisia heikennyksiä työntekijöiden arkeen. Teollisuusliitto syyttää maan hallitusta suomalaisten työmarkkinoiden viemisestä pois pohjoismaiselta linjalta.

– Hallituksen linja ei ole pohjoismainen linja. Päinvastoin työmarkkinakompassi näyttää kohti itää. Valtioita, joissa on heikko työsuhdeturva, heikot mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan asioihin, eikä ammattiyhdistysliike ole auttamassa ongelmien ratkaisemissa. Tätä kehitystä vastustamme, Aalto jatkaa.

Orpon hallituksen tarkoituksena on aloittaa työnsä rajoittamalla työntekijöille tärkeää lakko-oikeutta. Esitys lakko-oikeuden rajoituksista valmistuu näillä näkymin jo tulevan syksyn aikana. Teollisuusliitto tulkitsee maan hallituksen laskevan sen varaan, että lakko-oikeuden rajoittamisen jälkeen hallituksen muut työntekijöiden arkea ja oikeuksia koskevat heikennykset on helpompi viedä läpi.

– Ensin hallitus rajoittaa työntekijöiden oikeutta osoittaa mieltään hallitusta vastaan eli poliittista lakko-oikeutta. Vasta tämän jälkeen toteutetaan kovat heikennykset ja leikkaukset. Luottamus Orpon hallitukseen on niin heikko, ettei päätösten toteutusjärjestyksestä voi vetää kuin yhden johtopäätöksen. Lakko-oikeuden rajoitukset toteutetaan heti, jotta työväestön on hankalampi kritisoida hallituksen muita toimia, Aalto päättää.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK) työvaliokuntaliittojen puheenjohtajat ja keskusjärjestöjen johtoryhmien jäsenet ovat tänään 4.9.2023 kokoontuneet arvioimaan hallituksen kaavailemia työelämä- ja sosiaaliturvauudistuksia.

Hallitus kaavailee merkittäviä heikennyksiä työntekijän asemaan, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja laajemminkin sosiaaliturvaan. Hallitus suunnittelee myös rajoituksia neuvottelujärjestelmään ja työtaisteluoikeuteen.

– Hallitus muuttaa voimalla suomalaisia työmarkkinoita ja tekee sitä puhtaasti työnantajan eduksi. Tämä huolestuttaa palkansaajia laajasti yli järjestökentän. Voimalla yksipuolisesti tehdyt muutokset eivät ole kestäviä. Ne heikentävät luottamusta ja pitkäjänteistä työmarkkinoiden kehitystä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi.

Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet ovat herättäneet laajaa huolta ammattiliitoissa.

– Hallituksen keinot lisäisivät työmarkkinoiden epävakautta ja sosiaalisia ongelmia. On tarpeen analysoida tilanne yhdessä ja pohtia, miten kykenemme vaikuttamaan siten, että työllisyys, työelämän laatu ja työn tuottavuus vahvistuvat, eivätkä heikkene. Haluamme Akavassa ensisijaisesti edetä yhteisymmärryksessä ja sopien. Arvioimme tilanteen kehittymistä liittojemme kanssa ja päätämme omista ja mahdollisista yhteisistä toimenpiteistä tarvittaessa, puheenjohtaja Maria Löfgren toteaa.

Hallitus on perustellut työmarkkinauudistuksia valtiontalouden parantamisella.

– Työ- ja sosiaalilainsääntöön liittyvät uudistukset eivät valtion taloutta pelasta. Kun hallitus myös haluaa sovittelussa sitoa palkantarkistusten enimmäistason vientialojen korotuksiin, silloin puututtaisiin ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoitaisiin nais- ja miesvaltaisten alojen välinen palkkaepätasa-arvo. Tätä STTK ei hyväksy, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Liittopuheenjohtajien ja keskusjärjestöjen johdon tapaaminen järjestettiin Espoon Hanasaaressa.