Mikä on ammattiosasto? Entä liitto? Tai seuturyhmä?

24.4.2024

Teollisuusliitto

Teollisuusliitto on Suomen suurin ammattiliitto. Siihen kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista 76 prosenttia on miehiä ja 24 prosenttia naisia. Jäsenet työskentelevät 35 sopimusalalla ja kupariteollisuuspuistossa noudatetaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n jäsen. Teollisuusliiton, kuten koko ammattiyhdistysliikkeen, tavoite on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan vähimmäistason sekä muut työsuhteessa noudatettavat ehdot, kuten vaikkapa palkallinen sairausloma, työajanlyhennysvapaat eli pekkaset, vuorolisät...

Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu lakiin, mutta liiton neuvotteluvoima perustuu siihen, kuinka suuri osa liiton sopimusalojen työntekijöistä on liiton jäseniä!

Liiton toiminta-alueet ovat maakuntapohjaisia ja niitä on seitsemän. Jokaisella toiminta-alueella sijaitsee yksi aluekeskus. Seuraavassa kappaleessa esillä oleva ammattiosasto Metalli 122 kuuluu Lounais-Suomen aluekeskuksen piirin jonka toimisto sijaitsee Turussa. 

 

Ammattiosasto

Teollisuusliittoon liittyessään jäsen liittyy johonkin Teollisuusliiton ammattiosastoon, joita on vajaa 500. Ammattiosaston jäsenet voivat olla joko yhdeltä tai useammalta työpaikalta tai työnantajalta. Porin Metallitehtaan Työväen Ammattiosasto Ry 122 (eli se Metalli 122, perustettu huhtikuussa 1944) kuuluu yhtenä osastona noihin em. viiteensataan ammattiosastoon. Jäseniä on n.1350 joista työssäkäyviä n.750. Kaikki kupariteollisuuspuiston alueelle töihin tulevat Teollisuusliiton uudet jäsenet liittyvät em. Metalli 122 ammattiosastoon. 

Ammattiosasto valvoo yleisesti esim. kaikkien jäseniensä työehtojen ja oikeuksien toteutumista sekä toimii tarvittaessa myös kurinpidollisena elimenä. 

Ammattiosaston syyskokous valitsee osastolle seuraavan kauden hallituksen, pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Hallitus mm. laatii osaston talousarvion suunnitellen rahankäyttöä esim. sääntömääräisten koulutusten järjestämiseen, jäsenten edunvalvonnan kuluihin yleisesti sekä mm. vapaa-ajan- ja nuorisojaoksen käyttöön, unohtamatta naisjäseniä tai veteraaneja. Ammattiosaston rahoitus tulee Teollisuusliitolta jäsenmaksupalautteena, joka on prosenttiosuus jokaisen jäsenen maksamasta liiton jäsenmaksusta. Eli edulliset Porispereliput tai Särkänniemen perheretket (siis käytännössä kaikki mitä Metalli 122 järjestää) on suoraan sitä jäsenmaksupalautusta!

 

Seuturyhmä

Porin Seuturyhmä on alueellinen ammattiosastoista koostuva toimija jonka toiminta-ajatus on liittää yhteen paikallisia ammattiosastoja tarjoten esim. laajempia koulutuskokonaisuuksia sekä mahdollistaa myös pienempien ammattiosastojen pääsy mukaan vapaa-ajan tapahtumiin. Seuturyhmän rahoitus tulee ammattiosastoilta. Teollisuusliiton Satakunnan alueen 38 osastosta Porin seuturyhmään tällä hetkellä kuuluvat seuraavat osastot: 6, 91122, 163, 462, 467, 474, 475, 478. Jäsenmäärä yhteensä n. 6000. 

Kaikki Metalli 122 jäsenet ovat erittäin tervetulleita osallistumaan myös seuturyhmän tapahtumiin!